MIJN VISIE OP COMMUNICATIE

KENT U HET PROBLEEM?

  • Afval wordt niet gescheiden ondanks begeleidende communicatie rond het project.
  • U houdt als bedrijf actief een Facebookpagina bij. Veel ‘likes’, maar de gewenste omzetstijging blijft uit.
  • Ondanks een dure wervingscampagne melden zich nauwelijks nieuwe donateurs aan.

Communicatie en gedrag

De meeste maatschappelijke vraagstukken gaan over verandering van gedrag. Maar gedrag is complex en laat zich niet zomaar sturen. Ik pas inzichten uit de gedragswetenschappen toe zodat communicatie het gewenste effect teweeg brengt.
Een goede analyse

Een goede analyse
Het begint met een uitgebreide analyse: wat moet er veranderen, wie moet veranderen, wat is het gewenste gedrag? Zonder analyse blijft het gissen en doen we de dingen misschien goed maar is het de vraag of we de juiste dingen doen.

Sociale marketing

Sociale marketing 
Met communicatie alleen red je het niet. Vaak zijn fysieke en sociale omgevingsfactoren de belangrijkste stimulans om een verandering voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat we over de grenzen van het vak moeten kijken. Ik praat dan ook liever over sociale marketing.

Meer over mijn visie op het communicatievak leest u in het boek communicatiekragt. U kunt het boek hier bestellen.