Iedereen houdt zich aan de verkeersregels, afval wordt netjes opgeruimd en whatsappen achter het stuur? Nee, dat doen we nooit meer. Was het maar zo eenvoudig. De werkelijkheid is helaas weerbarstiger. Zo ook in de gemeente Diemen waar ik sinds afgelopen zomer meedenk over de communicatie rondom het armoedebeleid.

Start een communicatieoffensief

‘Gemeente weet extraatjes voor arme mensen niet te slijten’, kopte Het Parool. Zoals in veel gemeenten kampt ook de gemeente Diemen met dit probleem. De vraag van de raad was dan ook: ‘Start een communicatieoffensief zodat de minima op de hoogte zijn van de mogelijkheden en meer aanvragen doen’. Vraag is alleen of communicatie het probleem kan oplossen.

‘Mind the gap’

Wat willen we eigenlijk? Dat mensen weten dat er extra voorzieningen zijn of dat ze een aanvraag doen? Het gaat natuurlijk om het laatste, gedrag dus. Maar gedrag is grillig en moeilijk te veranderen. Tussen weten en doen gaapt een kloof van gewoontes, verleidingen en obstakels. Iedereen die wel eens geprobeerd heeft om af te vallen of gezonder te eten, weet dat. Een folder helpt dan niet. Maar wat dan wel? Wil je gedrag effectief beïnvloeden, maak het gewenste gedrag dan makkelijk, aantrekkelijk, laat zien dat anderen het ook doen en wees op het juiste moment aanwezig. Sluit aan bij de spelregels van je doelgroep of zoals ze in Engeland zeggen Be EAST (easy,attractive,social,timely). Ze hebben er zelfs een model voor ontwikkeld. Het EAST model van het Behavioural Insight Team is gebaseerd op inzichten uit de gedragswetenschappen. Om de armoede in Diemen aan te pakken maken we gebruik van dit model.

Ondertussen in Diemen

Eerlijk is eerlijk, een aanvraag indienen bij de gemeente is vaak ingewikkeld. Daarom passen we in Diemen de formulieren aan. Duidelijke taal, eenvoudige procedures en niet teveel vragen (easy). We gebruiken waar het kan beeld in plaats van tekst (attractive). We helpen mensen bij het invullen van de formulieren (easy). Door samen te werken met intermediairs zoeken we naar ‘natuurlijke’ contactmomenten met de doelgroep om de boodschap onder de aandacht te brengen; huisartspraktijken, scholen, voedselbank (timely). Ook in eigen huis hebben we zo’n contactmoment, bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Als wij ons werk goed doen en (meer) mensen gebruik gaan maken van de extra voorzieningen vertellen zij dat door. Dat zet anderen aan om ook een aanvraag in te dienen (social). Tegelijkertijd zorgen we voor aandacht in de lokale media. Het liefst met persoonlijke verhalen van betrokkenen(social). Maar daar denken we nog even over na want mensen lopen nou eenmaal niet graag te koop met hun armoede.

Sociale marketing

Hebben we het hier nog over communicatie? Strikt genomen misschien niet, in ieder geval niet in eerste instantie. Maar is het erg om de grenzen van het communicatievak op te rekken? Lijkt me niet, het gaat uiteindelijk om het effect. Wel gebruik ik liever de term sociale marketing waarbij communicatie altijd een belangrijk instrument blijft.

Blog is ook gepubliceerd op www.gemeente.nu