PRODUCTEN

Effectief armoede bestrijden

Veel gemeenten worstelen met de uitdaging om de extra voorzieningen voor minima onder de aandacht te brengen. De opdracht is vaak: start een communicatieoffensief zodat de minima op de hoogte zijn van de mogelijkheden en meer aanvragen doen. Vraag is alleen of communicatie het probleem kan oplossen.

Wat willen we eigenlijk? Dat mensen weten dat er extra voorzieningen zijn of dat ze een aanvraag doen? Het gaat natuurlijk om het laatste, gedrag dus. Maar gedrag is grillig en moeilijk te veranderen. Tussen weten en doen gaapt een kloof van gewoontes, verleidingen en obstakels. Iedereen die wel eens geprobeerd heeft om af te vallen of gezonder te eten, weet dat. Een folder helpt dan niet.

Be EAST

Wil je gedrag effectief beïnvloeden maak het dan:

 • Makkelijk (easy)
 • Aantrekkelijk (attractive)
 • Laat zien dan anderen het ook doen (social)
 • Biedt het aan op het moment dat het relevant is (timely)

Deze vier principes, gebaseerd op het werk van het Britse Behavioural Insights Team (BIT) vormen de basis van het EAST-model.

Voor de gemeente Diemen heb ik op basis van dit model een aanpak ontwikkeld. Deze kan ook in andere gemeenten gebruikt worden.

Lees mijn blog over dit onderwerp op gemeente.nu

EAST model

Meer weten over de mogelijkheden?

Burenhulp stimuleren en de rol van communicatie.

De Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) moet leiden tot:

 • Een samenleving met gelukkige mensen
 • die voor zichzelf kunnen zorgen
 • die elkaar helpen waar nodig, zonder tussenkomst van de overheid
 • Een overheid die een handje helpt bij het bouwen van hulpnetwerken
 • en natuurlijk blijft helpen waar het écht nodig is.

 In 2013/2014 heb ik samen met Fia Sanders voor 13 gemeenten in Noord-Holland een (communicatie)strategie ontwikkeld om burenhulp en vrijwilligerswerk te stimuleren. De strategie is in grote lijnen ook in andere gemeenten toepasbaar. Voor u maak ik een strategie op maat, afhankelijk van de lokale situatie. Daarnaast help ik u graag met de uitvoering.

Voor wie?

 • Gemeenten
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Zorgorganisaties en welzijnsorganisaties
Ik ♥ een goede buur

Meer weten over dit onderwerp?

Boek Communicatiekragt

Loes Hekkens is mede- auteur van Comunicatiekragt: wat managers, bestuurders en beleidsmedewerkers van communicatie mogen verwachten. In dit boek laten zij aan de hand van voorbeelden en praktijkcases zien hoe je tot een goede communicatiestrategie komt op basis van gedragswetenschappen.

‘Met dit boek in handen kunt u al in het begin van een beleidsproces realistisch inschatten wat u van het instrument communicatie mag verwachten. Gebruik het in uw voordeel!’
—  Annemarie Jorritsma, (voormalig) burgemeester Almere en voorzitter VNG

 

cover communicatiekragt

Wilt u het boek bestellen?